Computer hjælp i Aabenraa - det er os !

Computer Service Syd

De fleste unge har i dag styr på det med computere og PC'er, men alt for mange ældre har svært ved det. En computer er i dag mange ting og et kompliceret samspil mellem hardware og software.

Formålet med Computer Service Syd (COMPS-DK) er, at stille vores indgående tekniske viden til rådighed for jer. Langt de fleste mindre problemer kan håndteres via Internettet og over telefonen. Det kræver naturligvis en fungerende Internet forbindelse.

I fald af hardware problemer eller ikke fungerende Internet forbindelse, må vi naturligvis have direkte/fysisk adgang til computeren. Vi kører gerne ud til jer, men må selvfølgelig påregne kørselsomkostninger for dette. Alternativt er man velkommen på vores kontor midt i Aabenraa.

Vi leverer ukompliceret god jysk service - jordnær og uden alt for mange uforstående fagudtryk. Prisen er ligeledes holdt på et absolut minimum, med respekt for den enkelte og opgavens omfang.

Kontakt os på 29 99 38 57 eller kom forbi på adressen:
Ærholm 16 i Aabenraa.